Zbiorniki

Firma TRAIDENIS jest producentem zbiorników monolitycznych czyli kompletnych, urządzeń, w których wszystkie zaprojektowane króćce oraz ścianki o kształcie cylindrycznym są połączone z dennicami fabrycznie i dostarczane na budowę jako gotowy do montażu produkt, na który udzielana jest gwarancja 10 lat.

W odróżnieniu od firm produkujących zbiorniki z odcinków rur, zbiorniki TRAIDENIS już w fabryce przechodzą próby szczelności oraz szereg innych badań, dlatego produkt dostarczany na budowę posiada gwarancję szczelności potwierdzoną odpowiednim protokołem z badań. Monolityczność zbiornika powoduje, że montaż, w odróżnieniu od zbiorników łączonych z odcinków rur, jest znacznie łatwiejszy i szybszy, nie wymaga ciągłej pracy sprzętu ciężkiego oraz jest możliwy w różnych warunkach pogodowych i gruntowych.
Unikalna metoda produkcji polegająca na najnowocześniejszym sposobie nawijania krzyżowego oraz jakość i proporcje stosowanych materiałów (jedynie żywica i włókno szklane, bez żadnych dodatkowych wypełniaczy typu piasek kwarcowy lub węglan wapnia mających na celu zminimalizowanie ilości głównych materiałów konstrukcyjnych) gwarantuje, że zbiorniki TRAIDENIS posiadają sztywność obwodową SN25 (25000 N/m2) czyli dwuipółkrotnie większą od standardowych rur GRP przy znacznie mniejszym ciężarze, co wynika z mniejszej grubości ścianek (bez dodatkowych wypełniaczy). Ponadto zbiorniki są odporne działanie substancji trujących i żrących, co jest potwierdzone certyfikatem UDT. Firma „TRAIDENIS-POL Sp. z o. o.” jest upoważniona przez Producenta UAB „Traidenis” do dysponowania Krajową Aprobatą Techniczną Nr NTL-01-058:2011 o handlowej nazwie: „Zbiorniki jedno- i wielowarstwowe naziemne i podziemne z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)”, w której brane są pod uwagę inne normy i inne metody badania produktów z materiału GRP.

Ze względu na konstrukcję i sposób oraz miejsce montażu, zbiorniki TRAIDENIS dzielą się na poziome i pionowe oraz na podziemne i nadziemne. Głównym przeznaczeniem zbiorników jest funkcja gromadzenia wody do celów gaśniczych. Ponadto oprócz zbiorników przeciwpożarowych, firma TRAIDENIS-POL posiada w swojej ofercie zbiorniki mogące być stosowane do przechowywania:

 • - wód opadowych,
 • - wód technologicznych i procesowych a także wody pitnej, co jest potwierdzone atestem PZH
 • - ścieków,
 • - mas granulowanych oraz sypkich,
 • - nawozów,
 • - płynów żrących oraz chemikaliów, co jest potwierdzone certyfikatem UDT.


Zbiorniki monolityczne są produkowane w zakresie:

 • - pojemność od 1 m3 do 200 m3 (zbiornik monolityczny),
 • - średnica od 0,6 m do 5,0 m
 • - długość dostosowana do możliwości transportu.


Większe pojemności retencyjne można uzyskać poprzez tworzenia układów zbiorników połączonych rurami z GRP. Natomiast zbiorniki panelowe (modułowe) są produkowane w zakresie:

 • - pojemność do ponad 5000 m3,
 • - średnica od 8 do ponad 50 m,
 • - wysokość do 7,5 m.

Korpusy zbiorników, dennice, a także inne elementy zbiornika takie jak: kominy włazowe, króćce, elementy do mocowania armatury itp., wykonane są z kompozytu składającego się z:
- materiału konstrukcyjnego
– włókna szklanego (w postaci tkaniny, sznura, maty),
- spoiwa
– żywicy poliestrowej, epoksydowej lub winyloestrowej (zależnie od przeznaczenia zbiornika).

Możliwe jest dodatkowo zastosowanie:
- powłok zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV (w przypadku zbiorników naziemnych),
- izolacji termicznej z pianki PU,
- powłok odpornych na substancje niebezpieczne.

Zbiorniki TRAIDENIS są projektowane indywidualnie do każdej inwestycji. Za pomocą profesjonalnego oprogramowania komputerowego i po uwzględnieniu niezbędnych danych projektowych (zagłębienie zbiorników, rodzaj gruntu rodzimego, poziom wód gruntowych, obciążenie ruchem, gruntem, wiatrem itp.) dobierana jest ilość i rodzaj materiału dzięki której możliwe jest wyprodukowanie zbiornika spełniającego wszystkie wymagania wytrzymałościowe. Indywidualny dobór materiałów pozwala na wykonanie zbiorników przystosowanych do niemal wszystkich warunków.

Zbiorniki TRAIDENIS mogą być zastosowane jako alternatywne rozwiązanie dla zbiorników przeciwpożarowych lub retencyjnych, opartych na rurach GRP lub PE-HD. Szeroka gama konfiguracji gabarytów zbiorników pozwala zastąpić układ rurowy połączonymi zbiornikami, przy zachowaniu niezbędnej objętości oraz pozostałych wymagań projektowych. Tego typu rozwiązanie, oparte na łączeniu monolitycznych zbiorników, które już w fabryce przeszły badania szczelności, powoduje że montaż całego układu jest szybki, łatwy (nie potrzeba wyspecjalizowanej firmy do spawania lub klejenia rur) i ekonomiczny (nie potrzeba ciągłej pracy sprzętu ciężkiego). Tego typu zbiorniki znajdują rozwiązanie przede wszystkim przy budowie dróg jako zbiorniki retencyjne oraz przy budowie obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych, fabryk i innych tego rodzaju obiektów w których muszą być zbiorniki przeciwpożarowe do zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów gaśniczych.

Galeria