Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ważnym elementem oczyszczania ścieków pochodzących z terenów nieskanalizowanych. Wybierając oczyszczalnie ścieków należy pamiętać, że jakość jej pracy zależy przede wszystkim od: rodzaju wybranej technologii oczyszczania ścieków, jakości materiału z jakiego wykonana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej zamontowania.

Traidenis posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla gospodarki wodno- ściekowej. Technologia oczyszczania ścieków reprezentowana przez biologiczne przydomowe oczyszczalnie NV jest połączeniem zalet techniki osadu czynnego ze złożem biologicznym tzw. hybrydowa oczyszczalnia ścieków. Proponowane rozwiązanie biologicznej oczyszczalni oparte jest na udoskonalonej i nowoczesnej technologii. Jest to bardzo ważna zaleta ponieważ oczyszczalnie przydomowe pracują w skomplikowanych warunkach. Ilość ścieków oraz ich skład ulega relatywnie większym zmianom w porównaniu do oczyszczalni większych, komunalnych (np. okresy urlopowe). Natomiast hybrydowa oczyszczalnia ścieków NV, która pracuje w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego charakteryzuje się wysoką, stabilną pracą, nawet w trudnych warunkach. Stabilna i prawidłowa praca, którą zapewnia przydomowa oczyszczalnia ścieków NV, jest podstawą uzyskania wymaganych prawem parametrów ścieków oczyszczonych. Oczyszczalnia ścieków NV charakteryzuje się wysoką redukcją zanieczyszczeń i posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013. Ponadto proponowana oczyszczalnia ścieków nie wymaga stosowania biopreparatów wspomagających procesy oczyszczania, co rzutuje na korzyści ekonomiczne, a także w wymiarze uproszczenia obsługi urządzenia.

W budowie oczyszczalni NV wyróżniamy dwie komory. Wewnętrzną pełniącą funkcję bioreaktora i zewnętrzną pełniącą rolę osadnika wtórnego. Ścieki w pierwszej kolejności trafiają do bioreaktora, gdzie są napowietrzane od dna zbiornika przez dmuchawę. Powietrze spełnia tu podwójną rolę, dostarcza tlen mikroorganizmom niezbędny do ich namnażania, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza mieszają zawartość komory oraz zapewniają równomierny przebieg rozkładu zanieczyszczeń w całej objętości komory. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV nie posiadają osadników, zachodzą w nich procesy tlenowe. Wynika z tego jedna z podstawowych zalet: oczyszczalnie przydomowe NV są urządzeniami bezzapachowymi.

Dwukomorowe oczyszczalnie ścieków NV charakteryzują się niewielką powierzchnią zabudowy. Idealnie sprawdzają się na niedużych działkach. Przydomowa oczyszczalnia NV do pięcioosobowej rodziny ma średnicę jedynie 1,71 m. Po zakopaniu widoczny jest tylko właz rewizyjny o średnicy 80 cm.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest eksploatowana przez wykwalifikowany personel, dlatego ważna jest bezobsługowa praca oraz prosta budowa oczyszczalni. Dlatego przydomowa oczyszczalnia ścieków NV została przemyślana tak, aby użytkownik jak najmniej ingerował w jej funkcjonowanie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV nie są wyposażone w automatykę, nie posiadają części ruchomych co wpływa na ich bezawaryjną pracę. Jedynym elektrycznym elementem jest energooszczędna dmuchawa. Ponadto przydomowe oczyszczalnie NV nie wymaga regularnych, kosztownych serwisów co znacznie obniża koszt eksploatacji urządzenia.

Przydomowe oczyszczalnie NV są wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP). Należy podkreślić, iż rodzaj materiału jakim jest GRP oraz technologia produkcji projektowanych oczyszczalni NV zapewnia wysoką wytrzymałość na zginanie oraz zgniecenia. Jest to materiał odporny na agresywne środowisko oraz warunki statyczne występujące w gruncie. Wysoka jakość materiału potwierdzona jest 20-letnią gwarancją na korpus NV. Ponadto duża wytrzymałość korpusu urządzenia sprawia, że przydomowe oczyszczalnie ścieków NV nie wymagają stosowania kosztownej obsypki cementowo-piaskowej oraz umożliwia jej zagłębienie poniżej 1,2 m i uniknięcia montażu przepompowni w przypadku głębokiego wyjścia rury kanalizacyjnej z domu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV jako jedna z nielicznych może być montowana pod terenem przejezdnym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV są idealnym rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla osób poszukujących urządzeń nie wymagających ciągłego sprawowania nadzorów nad zastosowaną technologią, a jednocześnie bezzapachowych oczyszczalni osiągających wysoką redukcję zanieczyszczeń przy niskich kosztach eksploatacji.

Galeria