Biologiczne oczyszczalnie HNV

Oczyszczalnie ścieków HNV są idealnym rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla gmin, osiedli, małych miast czy obiektów przemysłowych. W przypadku oczyszczalni ścieków HNV każdy projekt wykonywany jest indywidualnie. W układzie technologicznym oczyszczalni wyróżniamy części: mechaniczną, biologiczną i osadową.

Oczyszczanie mechaniczne ma głównie na celu wyeliminowanie drobniejszych, jak i większych zanieczyszczeń stałych. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki trafiają do części biologicznej oczyszczalni. Oczyszczalnia biologiczna HNV której zasada działania oparta jest na udoskonalonej i bardziej nowoczesnej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, co gwarantuje osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Połączenie metody osadu czynnego i złoża biologicznego zapewnia bezpieczeństwo dla procesów biologicznych zachodzących w bioreaktorze, np. dla żywotności biomasy, dla prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania, przed ewentualnym napływem podwyższonych ładunków zanieczyszczeń. Biologiczna oczyszczalnia ścieków HNV dzięki zastosowaniu złoża biologicznego w układzie hybrydy z osadem czynnym, zapewnia większą skuteczność w osiągnięciu efektu ekologicznego. Ponadto proponowane oczyszczalnie biologiczne nie wymagają stosowania biopreparatów wspomagających procesy oczyszczania, co rzutuje na korzyści ekonomiczne, a także w wymiarze uproszczenia obsługi obiektu.

Dużą zaletą urządzenia HNV jest kompaktowa budowa, dzięki czemu oczyszczalnia biologiczna może być rozbudowywana, a jej przepustowość można zwiększyć. Biologiczne oczyszczalnie HNV wykonywane są z żywic wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), metodą nawijania krzyżowego. Należy jednak podkreślić, iż rodzaj materiału jakim jest GRP oraz technologia produkcji projektowanych obiektów zapewnia wysoką wytrzymałość na zginanie oraz zgniecenia. Jest to materiał odporny na agresywne środowisko oraz warunki statyczne występujące w gruncie.

Oczyszczalnie biologiczne produkowane są w konstrukcji monolitycznej. Budowa monolityczna zbiorników sprawia, że nasze oczyszczalnie biologiczne są znacznie wytrzymalsze, mocniejsze i trwalsze od konstrukcji składanej, niemonolitycznej. Poza tym taki sposób wykonania zbiorników (w monolicie i materiałów o wysokiej jakości), zapewnia bezpieczeństwo technologiczne pracy oczyszczalni: eliminuje ryzyko wycieku zawartości bioreaktora do gruntu lub też przedostawania się, np. wód gruntowych do wnętrza obiektu, co eliminuje ryzyko skażenia środowiska. Firma Traidenis udziela 10-letniej gwarancji na biologiczne oczyszczalnie ścieków HNV.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków HNV charakteryzuje się podziemnym systemem montażu. Na powierzchni widoczne są wyłącznie pokrywy włazów urządzeń. Podziemny system montażu obiektów stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed ewentualnym przemarznięciem układu do oczyszczania ścieków, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo technologiczne pracy oczyszczalni ścieków. Podziemny sposób montowania obiektów sprawia, że biologiczne oczyszczalnie ścieków naszej firmy dają estetyczny efekt wizualny. Ponadto pozwala to na późniejsze zagospodarowanie terenu, np. obsianie trawą, nasadzenie roślin. Podziemny system montowania urządzeń oczyszczalni ścieków, całkowicie zapobiega przedostawaniu się ewentualnych odorów lub nieprzyjemnych zapachów do otoczenia co sprawia, że oczyszczalnia biologiczna HNV jest nieuciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Oczyszczalnie biologiczne HNV są urządzeniami zautomatyzowanymi. System automatyki zapewnia możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami w sposób ręczny, automatyczny lokalny lub automatyczny zdalny.

Galeria