Prosperująca już drugie dziesięciolecie firma TRAIDENIS oferuje jakościowe i ekologiczne urządzenia do oczyszczania ścieków oraz wszystkie usługi związane z ich montażem i serwisem.

Otrzymywane co roku nagrody („Produkt roku Litwy”, „Pomyślnie działające przedsiębiorstwo”, „Produkt najbardziej przyjazny dla otoczenia” i in.), najlepiej odzwierciedlają wysoką ocenę całego przedsiębiorstwa, stabilną pracę, wzorową jakość i rozwój produkcji, doświadczenie zespołu oraz zaufanie użytkowników.

Dziś firma TRAIDENIS jest najpotężniejszym przedsiębiorstwem produkującym urządzenia do oczyszczania ścieków w krajach bałtyckich, dobrze znanym i cenionym nie tylko na Litwie lecz również za granicą: mamy przedstawicielstwa w Polsce, Łotwie, Estonii, Rosji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Bułgarii, Macedonii i Kuwejcie.


Firma TRAIDENIS-POL powstała w 2007 roku. Swoje działania opieramy na zespole doświadczonych specjalistów: technologów, konsultantów i projektantów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i oferowanym przez naszą firmę bogatym asortymencie urządzeń do oczyszczania ścieków odnosimy znaczące sukcesy w kraju.

Wciąż rosnący zakres produkcji, coraz bogatszy asortyment, dynamicznie zmieniające się wymogi rynkowe oraz pozytywnie oceniane osiągnięcia dopingują nas do dalszego tworzenia, doskonalenia się oraz planowania rozwoju.


Jednym z najważniejszych celów i idei naszej firmy jest praca po to, by otaczające nas środowisko było czystsze, gdyż działalność człowieka w sposób nieunikniony wywiera wpływ na otoczenie: wody podziemne i powierzchniowe, żywą przyrodę, atmosferę i ziemię. Sądzimy, że każdy z nas, zaczynając od siebie może przyczynić się do zachowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej o firmie:
Artykuł Resta 2011 – wersja polska